Nová zelená úsporám energetické posudky - Real plus energy

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Nová zelená úsporám energetické posudky

Nová zelená úsporám energetické posudky

Na klíč vám zpracujeme projektovou dokumentaci, energetický posudek, průkaz energetické náročnosti, nabízíme technický dozor a komplet vyřízení žádosti.

 

V roce 2014 mohou žádat pouze vlastníci rodinných domů.
Příjem žádostí o dotaci je od 1.4.2014.
Na zateplení lze žádat pouze pro objekty prokazatelně uvedené v užívání jako rodinný dům před 1.7.2007, dále objekty s energeticky vztažnou plochou menší jak 350 m2 a v případě výměny zdroje musí mít objekt menší potřebu tepla na vytápění jak 150 kWh/m2.rok.

 

Nabízíme vám:

-
-
-
-
-
-

osobní konzultace u nás v kanceláři.
zaměření a průzkum stavby
návrhy opatření
zpracování projektové dokumentace
odborný energetický posudek vč. průkazu energetické náročnosti budovy
vyřídíme žádost o podporu

 

Na co je možné žádat dotaci?

-
-
-
-
-
-
-
-
-

zateplení fasád
výměna okenních a dveřních výplní
zateplení střešního pláště, stropu nad nejvyšším vytápěným podlažím
zateplení podlah, stropu a stěn sousedících s nevytápěnými prostory
solární kolektory
výměna stávajícího zdroje tepla na tuhá resp. kapalná paliva za ekologické zdroje - kotle na biomasu, krbová kamna na biomasu, tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle
instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
novostavby domů v pasivním energetickém standardu

 

 

Dotaci v programu Zelená úsporám je možné žádat v těchto oblastech:

 

A

-

Snižování energetické náročnosti (Zateplení objektu)

 

A.1.
A.2.
A.3.

Hladina 1 (míra podpory 30 % ze způsobilých výdajů)
Hladina 2 (míra podpory 40 % ze způsobilých výdajů)
Hladina 3 (míra podpory 55 % ze způsobilých výdajů)

 

B

-

Výstavba budov

 

B.1.
B.2.

Hladina 1 (výše podpory 400 000 Kč)
Hladina 2 (výše podpory 550 000 Kč)

 

C

-

Efektivní využití zdrojů energie

 

C.1.

C.2.
C.3.
C.4.

Výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění současně s realizací  opatření na snížení energetické náročnosti stávajících budov z oblasti A (povinná výměna)
Výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím objektu, kde byla opatření ke snížení energetické náročnosti již realizována

Instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody
Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)

 

D

-

Podpora zpracování dokumentace

 

E

-

Bonus za kombinaci vybraných opatření

 

Kombinace podpor pro rodinný dům

 

A + D
A + C1 (+ D)
A + C3 (+ D)
A + C1 + C3 (+ D)
C2 + D
C2 + C3 (+ D)
C3 + D
B

-
-
-
-
-
-
-
-

Zateplení (pokud je již nový ekologický zdroj tepla) + projekt a PENB.
Zateplení + výměna zdroje tepla + projekt a PENB.
Zateplení (pokud je již nový ekologický zdroj tepla) + instalace solárních kolektorů pro přípravu teplé vody + PENB.
Zateplení + výměna zdroje tepla + instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody + projekt a PENB.
Výměna zdroje tepla (pokud je již zatepleno) + projekt a PENB.
Výměna zdroje tepla (pokud je již zatepleno) + instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody + projekt a PENB.
Instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody + projekt a příp. průkaz energetické náročnosti.
Nová výstavba – nelze kombinovat s žádnou další podporou

 

Na zpracování odborného energetického posudku a projektové dokumentace dostanete dotaci, která činí 10 000 Kč vč. DPH.
V případě žádosti na zdroj pak 5000 Kč vč. DPH.
Dále je možné zažádat na tzv. kombinační bonus 10000 Kč při žádosti o dotace na více úsporných opatření.

 

Sledované parametry:

 

-
-
-
-
-

měrná roční potřeba tepla na vytápění (EA)
úspora měrné roční potřeby tepla na vytápění
průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy (Uem)
zajištění dostatečné výměny vzduchu dle ČSN EN 15 665/Z1
zdroj tepla na vytápění (povinná výměna neekologického zdroje)

 

Podrobnosti k Nové zelené úsporám na odkazu: http://www.novazelenausporam.cz/

 
ODESLAT POPTÁVKU
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky